Privacybeleid

In zijn rol als gegevensverantwoordelijke respecteert PR Transformation LLC je privacyrechten wanneer je onze Digitale Media gebruikt (zoals onze websites, onze mobiele apps, onze pagina’s in het sociale netwerk, en webformulieren waarmee je je registreert voor onze evenementen) en elektronisch met ons communiceert.

Dit privacybeleid is bedoeld om je te informeren over hoe PR Transformation LLC, een rechtsgeldige onderneming onder Amerikaanse wetgeving, met als maatschappelijke zetel 250 Park Avenue, New York 10177, en gelieerde ondernemingen (gezamenlijk “Pernod Ricard”, “we”, “wij”, “ons” of “onze”) je persoonlijke gegevens die je hebt verstrekt via de door PR Transformation LLC geëxploiteerde website cedersdrinks.com (“Digital Media”), verzamelt, opslaat, gebruikt en verwerkt.

1. Welke persoonlijke gegevens verzamelen we over jou en hoe verzamelen we deze?

Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld voor de doeleinden in artikel 3 hieronder en telkens wanneer je een van de functies of services van onze Digitale Media gebruikt.

De soorten en de hoeveelheid gegevens die worden verzameld voor de bovenstaande functies en services, kunnen worden bijgewerkt en verschillen per activiteit van PR Transformation LLC. Overeenkomstig toepasselijke wettelijke vereisten kunnen we uiteenlopende technologieën gebruiken waarmee we gegevens verzamelen en informatie verstrekken over hoe onze Digitale Media door jou worden geopend en gebruikt. We kunnen ook demografische gegevens over de gebruikers van onze Digitale Media gebruiken, die we via derden kunnen verkrijgen, zoals Google of social media die u gebruikt (“Gebruiksgegevens”). Gebruiksgegevens kunnen bijvoorbeeld bestaan uit de pagina’s die je hebt bezocht, de duur van je bezoek, welke informatie over dranken of andere content je hebt geopend of verstrekt, in welke taal, met inbegrip van demografische gegevens over jou (zoals je leeftijd, gender en interessegebieden, indien beschikbaar) en welke pagina’s je hebt bekeken voorafgaand aan de huidige pagina.

2. Hoe en waarom gebruiken we trackingtechnologieën?

PR Transformation LLC gebruikt trackingtechnologieën, zoals cookies, IP-adressen en logbestanden. Met trackingtechnologieën kunnen we onze Digitale Media afstemmen op je persoonlijke behoeften.

3. Voor welke doeleinden gebruiken we je persoonlijke gegevens en op welke rechtsgrondslag?

Als je een artikel bewerkt of publiceert, wordt een extra cookie opgeslagen in je browser. Dit cookie bevat geen persoonlijke gegevens en geeft alleen het bericht-ID aan van het artikel dat je zojuist hebt bewerkt.

We verzamelen gegevens over jou:

Reageren op je verzoek om een service of voor de uitvoering van een contract

Je administratieve of transactieberichten te sturen: (bijvoorbeeld een bevestigingsbericht wanneer je je registreert of uitschrijft voor een specifieke registratie of activiteit), alsmede bepaalde servicegerelateerde bekendmakingen (bijvoorbeeld berichten over updates over onze privacykennisgevingen, stopgezette functies of programma’s op onze Digitale Media, wijzigingen in onze onlineservices of beleid voor technische ondersteuning, of andere gerelateerde wijzigingen)

Ons toe te staan om je marketinggegevens te sturen wanneer je toestemming geeft:

Omdat het ook in het legitieme belang van PR Transformation LLC is om je beter van dienst te zijn:

We kunnen de gecombineerde bovenstaande gegevens en/of demografische gegevens gebruiken voor onze interne demografische en marketingonderzoeken en om constant de door ons aan jou geleverde producten te verbeteren, te personaliseren en beter aan te passen aan je behoeften. Sommige van de door ons gebruikte tools kunnen betrekking hebben op geautomatiseerde individuele besluitvorming conform toepasselijke wetgeving.

Feedback, vragen of opmerkingen via ons e-mailadres (cedersdrinks@pernod-ricard.com): als je contact met ons opneemt, worden je persoonlijke gegevens gebruikt om te reageren op je vraag of opmerking.

PR Transformation LLC kan persoonlijke gegevens verwerken voor geautomatiseerde besluitvorming, bijvoorbeeld voor de uitvoering van een contract (bijvoorbeeld het voorkomen van frauduleuze betalingen) of, na je nadrukkelijke toestemming, om beter aan je behoeften te voldoen in overeenstemming met je voorkeuren.

De gebruikte geautomatiseerde tools worden regelmatig gecontroleerd zodat de persoonlijke gegevens op een eerlijke manier worden verwerkt. Specifieke maatregelen, zoals minimalisatie van gegevens, worden geïmplementeerd wanneer er profielen worden gemaakt. Je wordt uitgenodigd om je standpunt te laten weten via het bovenstaande toegangsrecht. Je kunt ook bezwaar maken tegen het resultaat van het geautomatiseerde besluit door een e-mail te verzenden naar de contactgegevens in artikel 11 hieronder.

4. Wat gebeurt er als je je persoonlijke gegevens niet wilt verstrekken?

Als je ervoor kiest om geen persoonlijke gegevens in te dienen wanneer we dit vragen, kun je mogelijk niet deelnemen aan bepaalde activiteiten en gepersonaliseerde functies. Ook kunnen andere services van Digitale Media en aangeboden speciale services worden beperkt. Als je bijvoorbeeld weigert om je e-mailadres te delen, kun je onze nieuwsbrieven niet ontvangen en je niet anderszins registreren op onze Digitale Media. Als je echter makkelijk wilt browsen op onze Digitale Media en meer wilt weten over PR Transformation LLC en onze producten, hoef je geen persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken. In elk geval informeren we je altijd over de persoonlijke gegevens die nodig zijn om een service te gebruiken.

5. Aan wie maken we je persoonlijke gegevens openbaar en waarom?

Voorgestelde tekst: Als je een wachtwoord reset, wordt je IP-adres opgenomen in de e-mail voor het resetten van wachtwoorden.

Binnen de Pernod Ricard-groep

Voor de doeleinden in artikel 3 kan PR Transformation LLC je persoonlijke gegevens delen binnen de Pernod Ricard-groep, met inbegrip van de gelieerde ondernemingen.

Met derden

PR Transformation LLC kan je persoonlijke gegevens ook delen met derden, maar alleen in de volgende gevallen:

6. Worden je persoonlijke gegevens verzonden naar ontvangers in andere landen en waarom?

PR Transformation LLC is onderdeel van een internationaal bedrijf en je persoonlijke gegevens kunnen worden overgebracht naar andere landen. De wetgeving inzake gegevensbescherming van deze landen kan een ander niveau hebben dan de wetgeving in het land vanuit waar je de persoonlijke gegevens hebt verzonden. Je persoonlijke gegevens kunnen ook worden overgebracht tussen verschillende bedrijven van de Pernod Ricard-groep in verschillende landen. Pernod Ricard neemt passende maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tijdens de overdracht en op de ontvangende locatie door contractbepalingen te implementeren zoals opgesteld door de Europese Commissie, conform toepasselijke wetgeving. Onze belangrijkste serviceaanbieders voor het beheer van onze Digitale Media bevinden zich in de Verenigde Staten. Persoonlijke gegevens worden overgedragen naar deze serviceaanbieders in overeenstemming met toepasselijke wetgeving en vertrouwen op modelcontractbepalingen, zoals opgesteld door de Europese Commissie of door het Privacy Shield. Dergelijke serviceaanbieders zijn ook gebonden aan een contract waarmee een strenge gegevensbescherming wordt gewaarborgd, en mogen (onder andere) alleen handelen op verzoek van PR Transformation LLC en moeten doorlopend alle benodigde technische maatregelen nemen om je persoonlijke gegevens te beschermen.

7. Hoelang bewaren we je persoonlijke gegevens?

In onze databases bewaren we persoonlijke gegevens die je naar ons hebt verzonden via onze Digitale Media, zolang je account actief is, gedurende de looptijd van het contract met jou of zoals nodig om je de gewenste services te leveren, vragen te beantwoorden, problemen op te lossen en verbeterde en nieuwe services te leveren. Zo nodig kunnen we ook je persoonlijke gegevens opslaan in overeenstemming met onze interne bewaarprocedure om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen, geschillen te beslechten en onze overeenkomsten af te dwingen.

We kunnen dus je persoonlijke gegevens bewaren nadat je de services van PR Transformation LLC of onze Digitale Media niet meer gebruikt overeenkomstig de verjaringstermijn.

8. Hoe beveiligen we je persoonlijke gegevens?

PR Transformation LLC neemt alle benodigde technische en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van je via deze website en/of onze toepassingen verzamelde persoonlijke gegevens te beschermen, met inbegrip van gevoelige persoonlijke gegevens. Deze inspanningen omvatten, zonder beperking: (i) opslag van je persoonlijke gegevens in veilige operationele omgevingen die niet beschikbaar zijn voor het publiek en alleen toegankelijk zijn voor geautoriseerde medewerkers van PR Transformation LLC en onze tussenpersonen en contractanten; en (ii) verificatie van de identiteit van geregistreerde gebruikers voordat ze toegang krijgen tot de persoonlijke gegevens die we over hen bewaren.

9. Wat zijn je rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens?

10. Hoe gaan we om met persoonlijke gegevens van kinderen?

Onze Digitale Media zijn niet bedoeld voor kinderen die wettelijk nog geen alcohol mogen drinken (“Minderjarigen”), dus we verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van Minderjarigen. Je moet minstens achttien jaar zijn om een account te maken en activiteiten en transacties op onze Digitale Media uit te voeren. Als we op de hoogte worden gesteld of constateren dat een Minderjarige persoonlijke gegevens bij ons heeft ingediend via onze Digitale Media, verwijderen we deze persoonlijke gegevens.

11. Hoe kun je contact opnemen met ons of de relevante toezichthouder?

Als je vragen, klachten of opmerkingen over dit privacybeleid of onze praktijken op het gebied van gegevensverzameling hebt, kun je schrijven naar groupdpo@pernod-ricard.com.

PR Transformation LLC, 250 Park Avenue, New York 10177, VS

Hierbij laten we je weten dat je ook een klacht kunt indienen bij de toezichthouder van je land als je een opmerking hebt over de voorwaarden van de verwerking van je persoonlijke gegevens door PR Transformation LLC.

12. Wijzigingen in ons privacybeleid

We beoordelen ons privacybeleid regelmatig en publiceren bijgewerkte versies op deze website.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt in mei 2022.

Welkom bij Ceder's

Je werkt momenteel aan de Nederlandse versie